Werkgever / werknemer VAR - wet DBA

Met de invoering van de nieuwe WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ) gaat de wetgeving met betrekking tot flexibele arbeid, ontslagrecht en werkeloosheid ingrijpend veranderen.

Met ingang van 1 juli 2015 mag u een tijdelijke kracht/trainer nog maar drie opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd in twee jaar aanbieden. Hierna is de werkgever verplicht hem een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden.

De sportverenigingen blijven met veel vragen zitten en de belasting op het vrijwillige kader neemt weer toe. De arbeidsverhoudingen zijn duidelijk maar de vereniging wil eigenlijk niet als werkgever fungeren en al helemaal niet een trainer in vaste dienst nemen.

Heeft een trainer een eigen bedrijf als zelfstandige zonder personeel (zzp-er) dan is er geen probleem. Wel zal er een VAR (verklaring arbeids recht) bij de belastingdienst aangevraagd moeten worden. Is er maar 1 opdrachtgever dan zou dat uiteindelijk een probleem kunnen zijn.

Niet elke trainer kan of wil als zzp-er werken. Op dat moment onstaat er een hele andere situatie die zeker met de nieuwe wet werk en zekerheid (WWZ) voor een heleboel problemen en vragen zal zorgen.

Wij, Sport Management Consultancy, hebben een oplossing voor het probleem waarbij de vereniging niet meer direkt als juridische werkgever optreedt en waarbij tevens de gehele loonadministratie uit handen genomen zal worden. De trainer blijft in loondienst alleen niet bij de vereniging en als hij bij meerdere verenigingen werkzaam is zal hij toch maar 1 werkgever hebben.

Dit is per situatie, lees vereniging en trainer, weer anders en vraagt dus altijd voor een maatoplossing. In een persoonlijk gesprek zullen we bespreken wat voor uw vereniging of voor u als trainer, de beste oplossing is.

Neemt u contact op via het contactformulier of bel 06 43 99 01 71.